Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารการกินของคนเยอรมนี
เป็นที่ทราบกันดีว่า ขาวเยอรมนีชอบกินอาหารง่ายๆแต่ดี หลายร้อยปีมาแล้วที่ชาวเยอรมนีรู้วิธีการถนอมอาหาร เช่น กะหล่ำปลีดอง , เนื้อหมัก…
Read More
ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ

สังคมในเยอรมนี
ลักษณะพื้นที่ทางภาคเหนือจะเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมต่างๆ มากมาย ส่วนทางตอนกลางของประเทศจะมีแม่น้ำไหลผ่านหุบเขาส…
Read More
ธงชาติประเทศเยอรมนี

ธงชาติประเทศเยอรมนี

แนะนำประเทศเยอรมนี
ธงชาติของเยอรมนีมี 3 แถบสี คือ สีดำ สีแดง และสีทองทั้งสามสีเคยเป็นสีของสาธารณรัฐไวมาร์สัญลักษณ์ของประเทศคือรูปนกอินทรีกางปีก ซึ่งช…
Read More
ประเทศเยอรมนี

ประเทศเยอรมนี

แนะนำประเทศเยอรมนี
ประเทศเยอรมนีตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปยุโรปตอนกลาง มีพื้นที่ 357,000 ตารางกิโลเมตรระหว่างปีพ.ศ. 2492-2533 ประเทศเยอรมนีตะวันออก แต่ใ…
Read More