อ่านก่อนไปทำธุรกิจในเยอรมนี

อ่านก่อนไปทำธุรกิจในเยอรมนี

อุตสาหกรรม-การขนส่ง
ในหลักการ เยอรมนีมีกฎหมายให้การคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติอย่างเสมอภาคกับนักลงทุนเยอรมนี หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย นักธุรกิจส่วนใหญ่สามา…
Read More
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

อุตสาหกรรม-การขนส่ง
เยอรมนีเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ตลาดหนึ่งของโลก เนื่องจากประชาชน สนใจสุขภาพมากขึ้นและเยอรมนีมีประวัติการเพาะปลูด้วยวิธีเก…
Read More
เศรษฐกิจในประเทศเยอรมนี

เศรษฐกิจในประเทศเยอรมนี

อุตสาหกรรม-การขนส่ง
เศรษฐกิจของเยอรมนีมีขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของเศรษฐกิจโลกและสินค้าของเยอรมนีเป็นที่รู้จักดีทั่วทุกมุมโลก  อย่างไรก็ตามเยอรมนีมิได้มีบ…
Read More
การขนส่งในประเทศ

การขนส่งในประเทศ

อุตสาหกรรม-การขนส่ง
  ในเมืองใหญ่จะมีระบบรถไฟใต้ดิน รถราง รถไฟระหว่างเมืองและรถเมล์ ระบบการชำระเงินจะผ่านระบบขนส่งสาธารณะร่วม โดยที่ตั๋วใบเดียวสา…
Read More
การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศ

อุตสาหกรรม-การขนส่ง
สายการบินประจำชาติคือ สายการบินลุฟท์ฮันซา มีท่าอากาศยานอยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งเป็นเมื่องที่มีสนามบินที่ใหญ่ที่สุดและวุ่นวายท…
Read More
อุตสาหกรรมและการขนส่ง

อุตสาหกรรมและการขนส่ง

อุตสาหกรรม-การขนส่ง
อุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนีถูกทำลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่กลับฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือของประเทศสหรัฐอเมริกาและป…
Read More