อ่านก่อนไปทำธุรกิจในเยอรมนี

อ่านก่อนไปทำธุรกิจในเยอรมนี

ในหลักการ เยอรมนีมีกฎหมายให้การคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติอย่างเสมอภาคกับนักลงทุนเยอรมนี หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย นักธุรกิจส่วนใหญ่สามารถพี่งพาระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพของเยอรมนี

อย่างไรก็ดี การทำความเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อน ย่อมเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้า กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี กฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่กำลังถูกจับตามองในเยอรมนีในขณะนี้

อ่านก่อนไปทำธุรกิจในเยอรมนี

ด้านกฏหมาย

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องคือ กฎหมายว่าด้วยการค้าและธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ (Foreign Trade and Payments Act หรือ Außenwirtschaftsgesetz) และกฎหมายการค้า (Handelsgesetzbuch หรือ HGB) ที่เน้นหลักการค้าและการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนเสรี นอกจากนี้ ยังมีสัญญานานาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้า (Internationale Warenlieferungsverträge) ที่เป็นไปตามกฎของสหประชาชาติ (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ส่วนบรรจุแบบร่างสัญญาต่าง ๆ รวมถึงสัญญามาตรฐานทั่วไป จะบรรจุไว้ในคู่มือกฎหมาย Bürgerliches Gesetzbuch หรือ BGB ของเยอรมนี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *