เยอรมนีกำลังประสบกับปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย

ปัญหาที่รัฐบาลเยอรมนีประสบอยู่

เยอรมนีกำลังประสบกับปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่ายและจะต้องแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนเพื่อให้เป็นไปตามกฎของสหภาพยุโรป

แต่รัฐบาลตกอยู่ในที่นั่งลำบากเพราะแรงกดดันจากหลายฝ่ายทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก  ในเบื้องแรกเยอรมนีไม่มีพนักงานของรัฐจำนวนมากเช่นประเทศอื่น จึงไม่สามารถตัดทอนจำนวนพนักงานลงได้  นอกจากนั้นเยอรมนียังไม่มีค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาสูงนักเช่นบางประเทศทำให้ไม่มีทางจะลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาลง  เยอรมนีมีค่าใช้จ่ายสูงมากในด้านเดียว นั่นคือ ค่าสวัสดิการซึ่งรวมทั้งเงินบำนาญ เงินชดเชยการตกงาน และสวัสดิการสังคมอื่น ๆ  เมื่อรวมกันแล้วค่าใช้จ่ายในด้านนี้สูงกว่าเงินสวัสดิการที่เก็บได้จากนายจ้างและแรงงานถึงราว 50%  รัฐจึงต้องนำเงินภาษีที่เก็บจากด้านอื่นมาชดเชย

เยอรมนีกำลังประสบกับปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย

ฉะนั้นรัฐบาลจะต้องหาทางลดสวัสดิการสังคมลง แต่ทำไม่ได้เพราะผู้ได้ประโยชน์ต่อต้านอย่างหนักเพราะชาวเยอรมันที่มีอายุมากและรับบำนาญนับวันจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้นพร้อมกันนั้นอัตราการเกิดก็ลดลง  ไม่เฉพาะผู้ได้รับสวัสดิการเท่านั้นที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง บริษัทห้างร้านที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐก็ต่อต้านด้วย เช่น การสนับสนุนผู้ทำเหมืองถ่านหินเอื้อให้กิจการดำเนินต่อไปทั้งที่ต้นทุนถ่านหินสูงกว่าราคาถ่านหินจากต่างประเทศถึง 4 เท่า  เงินสนับสนุนภาคเกษตรกรรมทำให้เกิดการผลิตเกินความจำเป็น  ยิ่งกว่านั้นการปกป้องภาคเกษตรกรรมทำให้ราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศสูงมากจาก 30% ถึง 300% ของราคาในตลาดโลก  ราคาสินค้าที่สูงเช่นนั้นสร้างความจำเป็นให้รัฐบาลต้องเพิ่มเงินสวัสดิการสำหรับคนจนให้สูงตามขึ้นไปด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *